Навчальна робота

Cпеціальна школа є навчальним закладом, який забезпечує здобуття базової загальної середньої освіти, проводить корекційно-розвиткову роботу з дітьми з тяжкими порушеннями мовлення, які потребують корекції усного та писемного мовлення.
Основними завданнями спеціальної школи є:

  • забезпечення права дітей, які мають тяжкі порушення мовлення, на здобуття освітнього рівня базової загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою;
  • розвиток природних здібностей, обдарувань, творчого мислення вихованців, здійснення їх диференційованої та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості;
  • сприяння засвоєнню учнями норм громадянської етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
  • сприяння фізичному і психічному розвитку дітей;
  • забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів;
  • здійснення соціально – педагогічного патронажу: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх заміняють) з метою забезпечення їх активної участі в комплексній навчально-виховній, корекційно-розвитковій роботі;
  • До основних напрямків роботи закладу належить вдосконалення методики роботи дошкільних груп із ранньої діагностики та корекції мовленнєвих порушень; створення системи взаємозв’язку вчителя, логопеда, вихователя, психолога, соціального педагога в навчально-виховній та корекційній роботі виховання готовності до самостійного життя.

Процес корекції мовленнєвих вад реалізується через такі корекційно-розвиткові заняття: розвиток мовлення (індивідуальні та фронтальні логопедичні заняття), розвиток зв’язного мовлення, лікувальна фізкультура, логоритміка, а також заняття соціально-психологічної служби школи.
З метою ранньої діагностики та корекції мовленнєвих порушень у закладі відкрито дві дошкільні групи, до яких зараховуються діти з 3-х років.
Досвідчені вчителі і вихователі, практичний психолог проводять корекційно-відновлювальну роботу з учнями, формують правильну вимову, розвивають зв’язне мовлення, слухове сприймання, здійснюють корекцію розвитку. Навчання здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, новітніх комп’ютерних програм.
В школі організовано роботу логопедів. Основним їх завданням є усунення порушень усного і писемного мовлення, запобігання різних відхилень мовленнєвого розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед батьків. Кожного року логопедами проводиться діагностичне обстеження усного і писемного мовлення всіх учнів, з метою виявлення в них мовленнєвих порушень.
З учнями, що мають мовленнєві недоліки, проводиться корекційна логопедична робота паралельно з навчанням дітей у школі. Заняття з ними проводяться у години, вільні від уроків.
Основна форма організації навчально-корекційної роботи — групові заняття. Наповнюваність груп – 4-5 дітей. До груп добираються діти з однорідними порушеннями мовлення та однакового віку. Індивідуальні заняття з учнями проводяться за напрямками щодо подолання мовленнєвої вади кожної дитини.