Система методичної роботи школи

Новый рисунок

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник методичного об’єднання — Зінчук О.В.): «Підтримання серед педагогів духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини та формування її мовленнєвих компетентностей»

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання вихователів (керівник методичного об’єднання — Мальчик М.М.): «Створення  виховного простору  як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання через особистісно — орінтований підхід та Конвенції національно — патріотичного виховання дітей та молоді«.

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання класних керівників (керівник методичного об’єднання — Герасимчук Н.А.): «Взаємозв’язок і взаємопорозуміння між класним керівником і класом, формування в учнів життєвих компетентностей учнів на основі розвитку їх творчих здібностей».

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник методичного об’єднання Мундрієвська О.Б.): «Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня»

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання педагогів дошкільної групи (керівник методичного об’єднання Плісецька А.А.):  «Арт — терапія як засіб навчання та виховання»