Система методичної роботи школи

Новый рисунок

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник методичного об’єднання — Зінчук О.В.): «Підтримання серед педагогів духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, оновлення діяльності на основі освоєння новітніх технологій, спрямованих на розвиток дитини та формування її мовленнєвих компетентностей»

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання вихователів (керівник методичного об’єднання — Даценюк-Пташинська І.Г.): «Формування життєтворчої особистості, створення умов для самореалізації, самовдосконалення шляхом використання основних принципів національного виховання»

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання класних керівників (керівник методичного об’єднання — Герасимчук Н.А.): «Взаємозв’язок і взаємопорозуміння між класним керівником і класом, формування в учнів життєвих принципів, цілей та мети на майбутнє»

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання вчителів природничо-математичного циклу (керівник методичного об’єднання Мундрієвська О.Б.): «Вдосконалення форм і методів організації уроків природничо-математичних наук через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання, застосування передових технологій для розвитку творчої особистості кожного учня»

Проблемне питання, над яким працює методичне об’єднання педагогів дошкільної групи (керівник методичного об’єднання Опанащук О.М.): «Вдосконалення форм і методів організації роботи з дітьми дошкільного віку на основі Базової Програми «Я у світі»