Умови вступу

Зарахування учнів до Спеціальної школи-інтернату проводиться, до початку навчального року наказом директора на підставі таких документів:

– направлення управління освіти і науки облдержадміністрації;

– зави батьків або осіб, які їх замінюють;

– копії свідоцтва про народження дитини;

– висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

– особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);

– індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини-інваліда);

– довідок про стан здоров’я дитини: “Медична карта дитини” (ф. № 026/о); витяг з «Історії розвитку дитини” (ф. № 112/о) з даними про результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на ентеробіоз); копії “Карти профілактичних щеплень” (ф. № 0бЗ/о); довідки охорони здоров’я про те, що дитина не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.

Усі діти з недорозвиненням мовлення повинні мати висновок сурдолога.

Для зарахування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, окрім зазначених, подаються документи, передбачені пунктом 37 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866.

Документи, необхідні для зарахування дитини до Спеціальної школи-інтернату, подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.

Навчально-виховний процес вихованців (учнів) у Спеціальній школі-інтернаті здійснюється з урахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку за змістом, формами і методами їх навчання, відповідного режиму дня, що забезпечує системність навчально-виховної, корекційно-розвиткової, лікувально-профілактичної роботи, реабілітаційних заходів.

Навчально-виховний процес у Спеціальній школі-інтернаті має корекційну спрямованість. Завдяки індивідуальному та диференційованому підходу створюються передумови для подолання порушень мовленнєвого розвитку, засвоєння вихованцями (учнями) програмового матеріалу, розвитку їх здібностей, професійно-трудової підготовки, подальшої соціалізації.

Ефективність навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи досягається через забезпечення вихованців (учнів) відповідними засобами навчання та реабілітації, медичними виробами.

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси:

– для дітей з тяжкими порушеннями мовлення: “Корекція мовлення”, “Корекція розвитку”, “Логоритміка”, “Лікувальна фізкультура”

– для розумово відсталих дітей: «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Ритміка». «Лікувальна фізкультура»

– для дітей із затримкою психічного розвитку: Розвиток мовлення», «Корекція розвитку», «Ритміка»

Корекційно-розвиткові заняття проводять спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель лікувальної фізкультури, вчитель ритміки.
Починаючи з 5-го класу при вивчені трудового навчання класи поділяються на підгрупи та навчання здійснюється такими профілями 5-7 кл. швейна та сільськогосподарська справа, а 8-10 кл. швейна та шефська справа.